WYJAZD KLAS I-III DO RZESZOWA

Wszyscy uczniowie edukacji wczesnoszkolnej pod opieką wychowawczyń: pań Bożeny Żołnierz, Moniki Turczyńskiej i Alicji Strzałkowskiej w dniu 18 czerwca, udali się na Uniwersytet Rzeszowski na specjalne zajęcia z projektu „Razem odkryjmy świat programowania”. Od lutego do maja uczniowie brali udział w 30 – godzinnym kursie programowania w środowisku SCRATCH. Nagrodą na zakończenie zajęć był właśnie wyjazd, zorganizowany przez Uniwersytet Rzeszowski w ramach projektu unijnego. Dzieci bawiły się znakomicie…brały udział w pokazach doświadczeń z fizyki i uczyły się np. jak zaprogramować swoje imiona i inne wyrazy w alfabecie morsa. A potem była uczta w macdonaldsie..gdzie spotkała się cała szkoła z Ostrowa, bo wszyscy wychowawcy z pozostałych klas, też w tym samym dniu pojechali na trampoliny.. do Rzeszowa!! Nigdy się tak jeszcze nie zdarzyło w historii!!!