Samorząd

Samorząd Szkolny Zespołu Szkół w Ostrowie jest organizacją,  w skład której wchodzą wszyscy uczniowie szkoły  podstawowej i gimnazjum. Ściśle współpracujemy z Dyrekcją , Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. Podejmujemy szereg działań  wpływających na życie szkoły, aktywizujemy społeczność szkolną i chcemy wpływać na życie szkoły. Dajemy możliwość działania wszystkim, którzy chcą zrobić coś dobrego dla naszej Szkoły.

Samorząd uczniowski w roku szkolnym 2014/15:
Opiekun: mgr Andrzej Rataj
Przewodniczący: Natalia Jendo kl 3g
V-ce Przewodniczący: Arkadiusz Winiarczyk kl. 5
II V-ce Przewodniczący: Kacper Jedynak kl 3g

Dodaj komentarz